Wypowiedzenie umowy leasingu samochodu – SKUP AUT POLEASINGOWYCH

JAK SZYBKO SPRZEDAĆ AUTO – SKUP AUT WROCŁAW
11 listopada 2016
Jakie ceny płaci za auta SKUP AUT ?
16 grudnia 2016

Umowa leasingu samochodu to obecnie jedna z najpopularniejszych umów. Decydując się jednak na leasing samochodu często nie zdajemy sobie sprawy jakie będą konsekwencje gdy nie uda nam się spłacać go w terminie. Często wydaje nam się, że brak spłacania rat leasingowych spowoduje wypowiedzenie umowy leasingu oraz zwrot samochodu czyli przedmiotu leasingu.

Należy jednak pamiętać, że przez cały okres leasingu właścicielem samochodu jest leasingodawca. W momencie wypowiedzenia umowy leasingu spoczywa na nas także obowiązek odpowiedniego rozliczenia rat które w momencie wypowiedzenia umowy leasingu stają się natychmiast wymagalne. Samochód należy także zwrócić bez zbędnej zwłoki gdyż w przeciwnym razie możemy zostać obciążeni wysoką karą umowną

Kiedy może zostać wypowiedziana umowa leasingu samochodu:

Leasingodawca może wypowiedzieć umowę leasingu w przypadku

  • naruszenia przez korzystającego obowiązku utrzymania rzeczy w należytym stanie

  • niewłaściwego używania rzeczy,

  • nieusunięcia zmian w rzeczy dokonanych bez zgody finansującego,

  • oddania rzeczy do używania osobie trzeciej bez zgody finansującego,

  • zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty wynagrodzenia.

Po wypowiedzeniu umowy leasingu samochodu należy wydać samochód leasingobiorcy. Jeśli tego nie uczynimy leasingodawca może odebrać pojazd przymusowo przy pomocy windykatora co spowoduje naliczenie kolejnych opłat. Ponadto w związku ze zwłoką w wydaniu samochodu leasingodawca może naliczyć karę umowną jeśli została zastrzeżona w umowie.

Rozliczenia po wypowiedzeniu umowy leasingu samochodu

W razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od niego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat. Przy czym są one pomniejszone o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.

Firmy leasingowe jednak często po odebraniu samochodu żądają zapłaty kar umownych a także uiszczenia sumy rat przyszłych a także dokonują zaniżonego rozliczenia kosztów umniejszonych o wartość rzeczy odebranej co często wiąże się z bardzo dużymi kosztami dla leasingobiorcy.

WYKUPIŁEŚ AUTO Z LEASINGU / NIE CHCESZ KONTYNUOWAĆ LEASINGU / ZALEŻY CI NA SZYBKIEJ SPRZEDAŻY AUTA OD RĘKI

WWW.HIPERAUTOMARKET.PL

KUPUJEMY OD RĘKI AUTA ZARAZ PO WYKUPIE Z LEASINGU A TAKŻE PRZEJMUJEMY SAMOCHODY W TRAKCIE LEASINGU!

SPRAWDŹ ILE ZAPŁACIMY ZA TWÓJ SAMOCHÓD – WYPEŁNIJ FORMULARZ PONIŻEJ

WYCENA ONLINE SKUP AUT

Dodaj komentarz